C4D模型:战争游戏角色战斗军事科技未来武器人物模型

登录

C4D模型:战争游戏角色战斗军事科技未来武器人物模型

素材为:战争游戏角色战斗军事科技未来武器人物c4d模型,附有材质贴图含动画,适用于战斗游戏,军事化游戏,战争游戏等人物设计参考借鉴。


预览:  


点击百度网盘下载,密码将自动复制

文件大小:247MB

文件格式:c4d

上传时间:2019-05-31